HOSPITAL QUIRON DEXEUS

Concertar visita

Copyright ® 2017 Avís legal

MODELAR EL COS EN UNA SOLA SESSIÓ

En una sessió que dura una hora es poden modelar els glutis, les cames, la cintura i els malucs. També és possible eliminar els mitxelins, reduir la cel·lulitis i disminuir la flacciditat de les zones tractades. Aquest procés de remodelació corporal es realitza mitjançant una tècnica quirúrgica d'alta precisió, tan avançada que permet modelar el cos evitant les incisions traumàtiques, els punts de sutura i les grans cicatrius. Els procediments es practiquen habitualment amb anestèsia local i no requereixen hospitalització.

En general és possible fer vida normal l'endemà de la intervenció. Abans de sotmetre´s al tractament cal fer-se una visita diagnòstica per descartar qualsevol tipus de contraindicació, estar informat de les particularitats del procediment, les alternatives que té, les molèsties i les complicacions que pot ocasionar i saber què se’n pot esperar.Per raons de seguretat i amb la finalitat d’obtenir bons resultats, és del tot indispensable que apliqui la tècnica un cirurgià especialista i es dugui a terme en un centre hospitalari.

En una sessió que dura una hora es poden modelar els glutis, les cames, la cintura i els malucs. També és possible eliminar els mitxelins, reduir la cel·lulitis i disminuir la flacciditat de les zones tractades.

Aquest procés de remodelació corporal es realitza mitjançant una tècnica quirúrgica d'alta precisió, tan avançada que permet modelar el cos evitant les incisions traumàtiques, els punts de sutura i les grans cicatrius. Els procediments es practiquen habitualment amb anestèsia local i no requereixen hospitalització. En general és possible fer vida normal l'endemà de la intervenció.

Abans de sotmetre´s al tractament cal fer-se una visita diagnòstica per descartar qualsevol tipus de contraindicació, estar informat de les particularitats del procediment, les alternatives que té, les molèsties i les complicacions que pot ocasionar i saber què se’n pot esperar.Per raons de seguretat i amb la finalitat d’obtenir bons resultats, és del tot indispensable que apliqui la tècnica un cirurgià especialista i es dugui a terme en un centre hospitalari.

Les noves tecnologies permeten modelar el cos evitant les incisions traumàtiques, els punts de sutura i les grans cicatrius.

ES

Consulta i tractaments
HOSPITAL QUIRON DEXEUS

UNITAT DE REMODELACIÓ CORPORAL

MODELAR EL COS EN UNA SESSIÓ

UNITAT DE REMODELACIÓ CORPORAL

Consulta i tractaments

Aquesta web utilitza cookies per obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si continues navegant considerem que acceptes el seu us. Més informació X Tancar

Informació general:

A continuació trobarà les condicions que regulen l'ús d'aquest lloc web.

Li donem les gràcies per accedir al nostre lloc web i esperem que li resulti un espai de consulta útil.

1. TITULARITAT DEL PORTAL.

Segons estableix la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web. Briffons TECH S.L. (en endavant, Entitat) és titular del portal web www.modelarelcos.cat (d'ara endavant, el Portal). El seu domicili es troba al Carrer Goya nombre 20, (28001) Madrid i el seu CIF és B66275371. L'Entitat es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 44290, foli 180, full B-451.871, Inscripció primera i correu electrònic de contacte briffontech@gmail.com.

2. ACCÉS I ÚS DEL PORTAL.

El present Avís Legal recull les condicions generals que regulen l'accés, navegació i ús del Portal, així com dels continguts que l'integren. El Portal està dirigit a usuaris majors d'edat, residents legalment al territori espanyol (peninsular i insular).

El simple accés al Portal, l'ús dels continguts oferts en el mateix, així com la complementació de formularis, l'enviament de sol·licituds d'informació, consultes, queixes i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors (és especial, si són realitzats a través dels mitjans existents en el Portal) implicarà, per part dels que naveguin al Portal, l'adquisició de la consideració d'Usuari i l'acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal. En conseqüència, qualsevol usuari ha de llegir atentament i conèixer el contingut del present Avís Legal.

Si per a la utilització, prestació i / o contractació d'algun producte o servei ofert a través del Portal, l'Usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita, garantint l'autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a la hora d'emplenar els formularis preestablerts per accedir als productes o serveis de què es tracti. Si com a conseqüència del registre, l'Usuari hagués de fer ús d'una contrasenya, aquest es compromet al seu ús diligent ia mantenir la confidencialitat de la mateixa. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li siguin subministrats per l'Entitat, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre la seva utilització per persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l'Usuari la utilització i / o contractació dels productes o serveis oferts en el Portal.

En tot cas, l'accés, navegació i ús del Portal i, si escau, l'ús o contractació dels productes o serveis que siguin oferts a través d'aquest es fa sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'Usuari, de manera que aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional, impartida per l'Entitat o per personal autoritzat de l'Entitat, relativa a l'ús del Portal i els seus continguts.

3. RESPONSABILITATS I LIMITACIONS.

En la màxima mesura permesa per la legislació aplicable, l'Entitat no garanteix ni es fa responsable de:

(i) La continuïtat dels continguts del Portal i / o la manca de disponibilitat o accessibilitat del Portal o continuïtat tècnica del mateix;

(ii) L'existència d'interrupcions o errors en l'accés al Portal, així com problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet;

(iii) L'absència d'errors o inexactituds en els continguts, serveis o productes;

(iv) L'absència de virus i altres components nocius al Portal o al servidor que el subministra;

(v) La invulnerabilitat del Portal i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix;

(vi) La fiabilitat i / o adequació, per a un propòsit o finalitat particular, de la informació publicada i / o subministrada;

(vii) Si és el cas, la falta d'utilitat, benefici o rendiment dels continguts o serveis del Portal;

(viii) Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que l'Entitat estableix al Portal o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del mateix;

(ix) Qualssevol altres danys que puguin ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós del Portal o dels llocs web als que, si s'escau, s'hagin pogut establir enllaços (links).

L'Entitat realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen al Portal. L'Entitat no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer al Portal, quan siguin proporcionats per tercers i l'Entitat no hagi tingut coneixement d'aquests errors.

4. CONTINGUT DEL WEB. EXCLUSIÓ DE GARANTIES.

En aquest espai i a les pàgines a les que es té accés a través d'ell (blogs i xarxes socials), trobareu informació destinada al públic en general (actualitat, noves tecnologies, recomanacions, tendències... etc.) Sobre el camp de la remodelació corporal (cosmètica, cirurgia estètica, dietètica i nutrició, exercici físic, medicina estètica, moda... etc..).

El contingut d'aquest lloc web (dibuixos, fotografies, textos, vídeos... etc.) és orientatiu, no correspon a persones reals que s'hagin realitzat els tractaments que es detallen, tampoc persegueix il·lustrar el resultat que es pugui obtenir sotmetent-se als procediments descrits i en cap cas pot ni pretén substituir la informació proporcionada individualment per un especialista durant una visita diagnòstica o informativa.

Poden existir procediments de remodelació corporal (estètics, mèdics, quirúrgics ... etc.), que es practiquin utilitzant noves tecnologies, diferents als que es descriuen en aquest lloc web oa les pàgines a les quals es té accés a través d'ell.

Fent clic al link accedirà a un espai en el qual trobarà els registres sanitaris dels centres hospitalaris que apareixen en aquest lloc web i en les pàgines a les que es té accés a través d'ell (ACCEDIR). És possible que hi hagi establiments (centres mèdics i estètics, clíniques, hospitals... etc.); en els quals també es practiquin procediments de remodelació corporal utilitzant noves tecnologies; que no apareguin ni en aquest lloc web ni a les pàgines a les que esté accés a través d'ell.

El Portal pot contenir informació, advertències i declaracions proporcionades per tercers. Aquesta informació no constitueix consell mèdic o professional ni substitueix a aquest. L'Entitat no es fa responsable de les decisions dels Usuaris basades en la informació proporcionada a través del Portal. Qualsevol informació publicada al Portal s'ha d'entendre feta exclusivament per a fins generals, tenint un caràcter merament orientatiu i la mateixa no substituirà el necessari assessorament professional que, si escau, un Usuari pugui necessitar.

L' Entitat no garanteix ni dóna suport, exactitud o fiabilitat de qualsevol informació o contingut ni dels resultats obtinguts a partir de l'ús que es pugui donar a aquesta informació i no tindrà cap responsabilitat respecte dels Usuaris.

L'Usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús de la informació publicada i / o subministrada amb relació als productes o serveis del Portal té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

5. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del Portal i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el Portal, per propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de l'Entitat o, si escau, del titular dels drets a què corresponguin.

L'accés i navegació de l'Usuari pel Portal, així com l'accés i ús dels serveis o productes oferts, en cap cas s'entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part de l'Entitat , excepte quan s'estableixi expressament el contrari en les condicions particulars que regulin la utilització, prestació i / o contractació dels productes o serveis que, si escau, siguin oferts a través del Portal. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") i qualsevol altra dada d'identificació dels drets de l'Entitat o dels seus titulars, incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació i / o d'identificació que puguin contenir els mateixos.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de l'Entitat o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment, previ, exprés i per escrit de l'Entitat o dels seus legítims titulars. En cap cas, excepte manifestació expressa en contra, l'accés o ús del Portal i / o dels seus continguts, confereix a l'Usuari dret algun sobre les marques, logotips i / o signes distintius en ell incorporats.

L'ús, explotació i / o utilització no autoritzada dels continguts del Portal, així com qualsevol acte de similar naturalesa del qual es derivi una lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

6. ENLLAÇOS.
6.1 Enllaços des del Portal a altres pàgines web.

L'Entitat pot oferir enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d'Internet que es troben fora del Portal. La presència d'aquests enllaços al Portal tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes i / o serveis que s'ofereixin o puguin oferir a les pàgines web de destinació ni implica l'existència d'una relació de dependència amb l'entitat titular de la pàgina web enllaçada. En aquests casos, l'Entitat no serà responsable d'establir els termes i condicions a tenir en compte en la utilització, prestació i / o contractació d'aquests serveis per part d'aquests tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.

L'Entitat no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les que es puguin establir enllaços des del Portal. En conseqüència, l'Entitat no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les que es poguessin establir un enllaç des del Portal.

No obstant això, en cas que l'Entitat arribi a tenir coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d'un tercer, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

Així mateix, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar immediatament a l'Entitat als efectes que es procedeixi a analitzar la situació en particular i, si escau, a desactivar el enllaç d'accés a la mateixa. Per evitar qualsevol mena de dubte, el fet que en accedir a una determinada pàgina web hi hagi un "frame" o "marc" en la part superior aparegui el nom o logotip de l'entitat, en cap cas implica que aquesta sigui la propietària o titular d'aquestes pàgines web, sent els propietaris i titulars de les pàgines web els que apareguin identificats com a tals a les mateixes.

6.2 Enllaços des d'altres pàgines web al Portal.

Si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web vol establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Portal, han de complir els requisits següents:

(i) Haurà de demanar l'autorització prèvia, expressa i per escrit de l'Entitat.

(ii) L'enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal del Portal, tret que expressament s'autoritzi una altra cosa.

(iii) L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l'Usuari, mitjançant un clic, a la pàgina principal i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal del Portal. En cap cas, llevat que l'Entitat autoritzi una altra cosa, la pàgina web des de la qual es realitzi l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera el Portal, incloure'l com a part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un " browser "sobre qualsevol de les pàgines del portal.

(iv) A la pàgina web des de la qual s'estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que l'Entitat ha autoritzat aquest enllaç, sense que així hagi estat. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina web al Portal correctament, desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu de l'Entitat i / o del Portal, haurà de comptar prèviament amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de l'Entitat.

(v) En tot cas, l'Entitat prohibeix l'establiment d'un enllaç al Portal des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic, la legislació vigent, les normes socials generalment acceptades, siguin lesius dels legítims drets de l'Entitat o de tercers o que de qualsevol manera puguin afectar o danyar la bona imatge i reputació de l'Entitat.

7. PROTECCIÓ DE DADES. COOKIES.

Les dades personals recaptades a través del Portal i / o com a conseqüència de la interacció dels Usuaris amb el Portal seran tractades per l'entitat a l'efecte d'atendre la seva sol·licitud d'informació i contacte, contactar amb l'Usuari amb fins comercials, atendre qualsevol queixa o reclamació, i, en general, gestionar la relació entre els usuaris i l'Entitat.

Els Usuaris tenen reconeguts els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, els quals podran ser exercitats mitjançant la remissió a l'Entitat d'una comunicació postal amb la ref. "Protecció de Dades" al domicili que figura al l'encapçalament, incloent còpia del seu DNI / passaport, especificant el dret o drets que se sol·liciten El Portal utilitza cookies, que són petits fitxers que es descarreguen al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari.

El Portal utilitza cookies, pròpies i de tercers, amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari i oferir publicitat personalitzada. L'Usuari podrà configurar el seu navegador per no rebre aquestes cookies i seran rebutjades. En cas contrari, entenem que comptem amb el seu consentiment per a la seva instal·lació.

En els següents links, corresponents als navegadors més utilitzats, trobarà informació per configurar el seu navegador de manera que les cookies siguin rebutjades:

- Internet Explorer Consulti també el suport de Microsoft o l'ajuda del navegador

- Firefox Consulti també el suport de Mozilla o l'ajuda del navegador

- Chrome Consulti també el suport de Google o l'ajuda del navegador

- Safari Consulti també el suport d'Apple o l'ajuda del navegador

- Opera Consulti també el suport d'Opera o l'ajuda del navegador

8. DURADA I MODIFICACIÓ.

L'Entitat es reserva el dret de modificar el present Avís Legal quan sigui necessari als efectes d'adequar-se als canvis legislatius, de negoci i / o tecnològics. Els textos actualitzats seran vàlids i produiran efecte des de la seva publicació al Portal o, si escau, un cop notificats als Usuaris en els termes previstos en la referida notificació.

La vigència temporal d'aquest avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència els textos actualitzats.

9. COMUNICACIONS.

Qualsevol comunicació entre l'Entitat i l'Usuari, aquest s'ha d'adreçar a l'entitat a través dels mitjans de contacte dalt indicats, preferentment per via electrònica. En tot cas, i llevat que la llei determini expressament una altra cosa, les comunicacions de l'Entitat cap a l'Usuari es realitzaran preferentment per via electrònica, utilitzant per a això les dades de contacte subministrades.

L'Usuari accepta expressament la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l'intercanvi d'informació i la remissió de comunicacions entre i / o amb l'Entitat.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS.

El present Avís Legal i qualsevol relació que sorgeixi de la seva acceptació o es relacioni amb el mateix es regiran exclusivament per la legislació espanyola que resulti d'aplicació.

Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre´s a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de la ciutat de Barcelona, els quals tindran competència exclusiva per conèixer i resoldre qualsevol controvèrsia que sorgeixi o es relacioni amb el present Avís Legal. © 2015 Briffons TECH, S.L. Tots els drets reservats.

UNITAT REMODELACIÓ CORPORAL

HOSPITAL QUIRÓN DEXEUS

Consulta i tractaments:

ES

AVÍS LEGAL

HOSPITAL QUIRON DEXEUS

Concertar visita

Demanar cita

UNITAT DE REMODELACIÓ CORPORAL

Consulta i tractaments

UNITAT DE REMODELACIÓ CORPORAL

HOSPITAL QUIRÓN DEXEUS

Consulta i tractaments:

Demanar cita

Telèfon directe:

932 032 371

HOSPITAL QUIRON DEXEUS

Concertar visita

Demanar cita

UNITAT DE REMODELACIÓ CORPORAL

Consulta i tractaments

Telèfon directe:

932 032 371

AVÍS LEGAL

Truqui al 932 032 371 i li donarem cita per una visita mèdica diagnòstica amb l'equip de la Unitat de Remodelació Corporal a l'Hospital Quirón Dexeus de Barcelona. 

Si ho prefereix, ompli el formulari i ens posarem en contacte amb vostè.