HOSPITAL QUIRON DEXEUS

Concertar visita

Copyright ® 2017 Avís legal

MODELAR EL COS EN UNA SOLA SESSIÓ

En una sessió que dura una hora es poden modelar els glutis, les cames, la cintura i els malucs. També és possible eliminar els mitxelins, reduir la cel·lulitis i disminuir la flacciditat de les zones tractades. Aquest procés de remodelació corporal es realitza mitjançant una tècnica quirúrgica d'alta precisió, tan avançada que permet modelar el cos evitant les incisions traumàtiques, els punts de sutura i les grans cicatrius. Els procediments es practiquen habitualment amb anestèsia local i no requereixen hospitalització.

En general és possible fer vida normal l'endemà de la intervenció. Abans de sotmetre´s al tractament cal fer-se una visita diagnòstica per descartar qualsevol tipus de contraindicació, estar informat de les particularitats del procediment, les alternatives que té, les molèsties i les complicacions que pot ocasionar i saber què se’n pot esperar.Per raons de seguretat i amb la finalitat d’obtenir bons resultats, és del tot indispensable que apliqui la tècnica un cirurgià especialista i es dugui a terme en un centre hospitalari.

En una sessió que dura una hora es poden modelar els glutis, les cames, la cintura i els malucs. També és possible eliminar els mitxelins, reduir la cel·lulitis i disminuir la flacciditat de les zones tractades.

Aquest procés de remodelació corporal es realitza mitjançant una tècnica quirúrgica d'alta precisió, tan avançada que permet modelar el cos evitant les incisions traumàtiques, els punts de sutura i les grans cicatrius. Els procediments es practiquen habitualment amb anestèsia local i no requereixen hospitalització. En general és possible fer vida normal l'endemà de la intervenció.

Abans de sotmetre´s al tractament cal fer-se una visita diagnòstica per descartar qualsevol tipus de contraindicació, estar informat de les particularitats del procediment, les alternatives que té, les molèsties i les complicacions que pot ocasionar i saber què se’n pot esperar.Per raons de seguretat i amb la finalitat d’obtenir bons resultats, és del tot indispensable que apliqui la tècnica un cirurgià especialista i es dugui a terme en un centre hospitalari.

Les noves tecnologies permeten modelar el cos evitant les incisions traumàtiques, els punts de sutura i les grans cicatrius.

ES

Consulta i tractaments
HOSPITAL QUIRON DEXEUS

UNITAT DE REMODELACIÓ CORPORAL

MODELAR EL COS EN UNA SESSIÓ

UNITAT DE REMODELACIÓ CORPORAL

Consulta i tractaments

Aquesta web utilitza cookies per obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si continues navegant considerem que acceptes el seu us. Més informació X Tancar

1. TITULARITAT DEL PORTAL.

UNITAT MEDICO QUIRÚRGICA AVANÇADA S.L. (d'ara endavant, la Entitat) és titular del portal web www.modelarelcuerpo.com (d'ara endavant, el Portal).

El seu domicili es troba en Carrer Sabino Arana 5-19 (Despatx -1,3), 08028 Barcelona i el seu CIF és B-66571324. L'Entitat es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 44906, foli 119, fulla 470975, Inscripció 1a.

Pot contactar amb nosaltres en el 932 032 371 i en l'adreça de correu electrònic ume.dex@quironsalud.es.


2. ACCÉS I ÚS DEL PORTAL.

Si per a la utilització, prestació i/o contractació d'algun producte o servei ofert a través del Portal, l'Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita, garantint l'autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l'hora d'emplenar els formularis preestablerts per a accedir als productes o serveis de què es tracti. Si a conseqüència del registre, l'Usuari hagués de fer ús d'una contrasenya, aquest es compromet al seu ús diligent i a mantenir la confidencialitat d'aquesta. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrats per l'Entitat, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, sigui temporal o permanent, ni a permetre la seva utilització per persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l'Usuari la utilització i/o contractació dels productes o serveis oferts en el Portal. En tot cas, l'accés, navegació i ús del Portal i, en el seu cas, l'ús o contractació dels productes o serveis que siguin oferts a través del mateix es fa sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional, impartida per l'Entitat o per personal autoritzat de l'Entitat, relativa a l'ús del Portal i els seus continguts.


3. RESPONSABILITATS I LIMITACIONS.

En la màxima mesura permesa per la legislació aplicable, l'Entitat no garanteix ni es fa responsable de:

(i) La continuïtat dels continguts del Portal i/o la falta de disponibilitat o accessibilitat del Portal o continuïtat tècnica d'aquest;

(ii) L'existència d'interrupcions o errors en l'accés al Portal, així com problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet;

(iii) L'absència d'errors o inexactituds en els continguts, serveis o productes;

(iv) L'absència de virus i altres components nocius en el Portal o en el servidor que el subministra;

(v) La invulnerabilitat del Portal i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin en aquest;

(vaig veure) La fiabilitat i/o adequació, per a un propòsit o fi particular, de la informació publicada i/o subministrada;

(vii) En el seu cas, la falta d'utilitat, benefici o rendiment dels continguts o serveis del Portal;

(viii) Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que l'Entitat estableix en el Portal o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat d'aquest;

(ix) Qualssevol altres danys que poguessin ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós del Portal o dels llocs web als quals, en el seu cas, s'hagin pogut establir enllaços (links).

L'Entitat realitza els màxims esforços per a evitar errors en els continguts que es publiquen en el Portal. L'Entitat no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts, que puguin aparèixer en el Portal, quan siguin proporcionats per tercers i l'Entitat no hagi tingut coneixement d'aquests errors.


4. CONTINGUT DEL WEB. EXCLUSIÓ DE GARANTIES.

En el Portal i les pàgines a les quals es té accés a través d'ell (blogs i xarxes socials), l'Usuari podrà trobar informació destinada al públic en general (actualitat, noves tecnologies, recomanacions, tendències... Etc.) sobre el camp de la remodelació corporal (cosmètica, cirurgia estètica, dietètica i nutrició, exercici físic, medicina estètica, moda... Etc.).

El contingut del Portal (dibuixos, fotografies, textos, vídeos... Etc.) és orientatiu, no correspon a persones reals que s'hagin realitzat els tractaments que es detallen, tampoc persegueix il·lustrar el resultat que es pugui obtenir sotmetent-se als procediments descrits i en cap cas pot ni pretén substituir la informació proporcionada individualment per un especialista durant una visita diagnòstica o informativa.

Poden existir procediments de remodelació corporal (estètics, mèdics, quirúrgics... Etc.), que es practiquin utilitzant noves tecnologies, diferents dels que es descriuen en aquest Portal o en les pàgines a les quals es té accés a través d'ell.

Prement sobre el enllaç accedirà a un espai en el qual trobarà els registres sanitaris dels centres hospitalaris que apareixen en aquest lloc web i en les pàgines a les quals es té accés a través d'ell (ACCEDIR). És possible que hi hagi establiments (centres mèdics i estètics, clíniques, hospitals... Etc.); en els quals també es practiquin procediments de remodelació corporal utilitzant noves tecnologies; que no apareguin ni en aquest lloc web ni en les pàgines a les quals es té accés a través d'ell.

El Portal pot contenir informació, advertiments i declaracions proporcionades per tercers. Aquesta informació no constitueix consell mèdic o professional ni substitueix a aquest. L'Entitat no es fa responsable de les decisions dels Usuaris basades en la informació proporcionada a través del Portal. Qualsevol informació publicada en el Portal ha d'entendre's feta exclusivament per a finalitats generals, tenint un caràcter merament orientatiu i la mateixa no substituirà el necessari assessorament professional que, en el seu cas, un Usuari pugui necessitar.


L'Entitat no garanteix ni recolza l'exactitud o fiabilitat de qualsevol informació o contingut ni dels resultats obtinguts a partir de l'ús que es pugui donar a aquesta informació i no tindrà cap responsabilitat respecte dels Usuaris.

L'Usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús de la informació publicada i/o subministrada en relació amb els productes o serveis del Portal té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.


5. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del Portal i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el Portal, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de l'Entitat o, en el seu cas, del titular dels drets al qual corresponguin.

L'accés i navegació de l'Usuari pel Portal, així com l'accés i ús dels serveis o productes oferts, en cap cas s'entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part de l'Entitat, excepte quan s'estableixi expressament el contrari en les condicions particulars que regulin la utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis que, en el seu cas, siguin oferts a través del Portal. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") i qualssevol altres dades d'identificació dels drets de l'Entitat o dels seus titulars, incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació i/o d'identificació que poguessin contenir-se en aquests.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, siguin titularitat de l'Entitat o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment, previ, exprés i per escrit de l'Entitat o dels seus legítims titulars. En cap cas, excepte manifestació expressa en contra, l'accés o ús del Portal i/o dels seus continguts, confereix a l'Usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell incorporats.

L'ús, explotació i/o utilització no autoritzada dels continguts del Portal, així com qualsevol acte de similar naturalesa del qual es derivi una lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.


6. ENLLAÇOS.

6.1 Enllaços des del Portal a altres pàgines web.

L'Entitat pot oferir enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d'Internet que es troben fora del Portal. La presència d'aquests enllaços en el Portal tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes i/o serveis que s'ofereixin o puguin oferir en les pàgines web de destinació ni implica l'existència d'una relació de dependència amb l'entitat titular de la pàgina web enllaçada. En aquests casos, l'Entitat no serà responsable d'establir els termes i condicions a tenir en compte en la utilització, prestació i/o contractació d'aquests serveis per part de les dites terceres i, per tant, no podrà ser considerat responsable d'aquests.

L'Entitat no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les quals es puguin establir enllaços des del Portal. En conseqüència, l'Entitat no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les quals es poguessin establir un enllaç des del Portal.

Això no obstant, en cas que l'Entitat arribi a tenir coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual es remet des d'aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d'un tercer, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent al més aviat possible.

Així mateix, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a l'Entitat a l'efecte de què es procedeixi a analitzar la situació en particular i, si escau, a deshabilitar l'enllaç d'accés a aquesta.

Per a evitar qualsevol gènere de dubtes, el fet que en accedir a una determinada pàgina web existeixi un "frame" o "marc" en la part superior del qual aparegui el nom o logotip de l'Entitat, en cap cas implica que aquesta sigui la propietària o titular d'aquestes pàgines web, sent els propietaris i titulars de les pàgines web els que apareguin identificats com a tals en aquestes.


6.2 Enllaços des d'altres pàgines web al Portal.

Si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitja establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Portal, deuran seguir els següents requisits:

(i) Haurà de recaptar l'autorització prèvia, expressa i per escrit de l'Entitat.

(ii) L'enllaç solament es podrà dirigir a la pàgina principal del Portal, tret que expressament s'autoritzi una altra cosa.

(iii) L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l'Usuari, mitjançant un clic, a la pàgina principal i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal del Portal. En cap cas, tret que l'Entitat autoritzi una altra cosa, la pàgina web des de la qual es realitzi l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera el Portal, incloure'l com a part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del Portal.

(iv) En la pàgina web des de la qual s'estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que l'Entitat ha autoritzat tal enllaç, sense que així hagi estat. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina web al Portal correctament, desitgés incloure en la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu de l'Entitat i/o del Portal, haurà de comptar prèviament amb l'autorització prèvia expressa i per escrit de l'Entitat.

(v) En tot cas, l'Entitat prohibeix l'establiment d'un enllaç al Portal des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic, la legislació vigent, les normes socials generalment acceptades, siguin lesius dels legítims drets de l'Entitat o de tercers o que de qualsevol forma puguin afectar o danyar la bona imatge i reputació de l’Entitat.


7. PROTECCIÓ DE DADES. COOKIES.


Responsable del Tractament i dades de contact

Unitat Mèdic Quirúrgica Avançada, S.L. - B-66571324, amb domicili en c/ Sabino Arana 5-19 (Despatx -1,3), 08028 Barcelona. Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en el telèfon 93 203 23 71 o en l'adreça ume.dex@quironsalud.es.

Finalidad

Atenció i gestió de la seva sol·licitud de consulta, estudi previ i realització de pressupost, així com remetre-li informació del seu interès, fins i tot per mitjans electrònics, i atendre qualsevol sol·licitud de consulta o informació.

Legitimación

Consentimiento del interesado.

Duración

Durant el període de temps legalment establert (en funció del tractament mèdic i/o quirúrgic realitzat), transcorregut el qual les seves dades i Història Clínica seran destruïts

Derechos

Té reconeguts els drets previstos en la legislació vigent en matèria de privacitat, que podrà exercitar dirigint una sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI/NIE/Passaport, al Responsable del Tractament, a través de les dades de contacte que figuren a dalt. Si Vostè considera que el tractament de les seves dades incompleix la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).El Portal utilitza cookies, que són petits fitxers que es descarreguen en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l'usuari.


El Portal utilitza cookies, pròpies i de tercers, amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari i realitzar un estudi analític de la navegació dels usuaris. L'Usuari podrà configurar el seu navegador per a no rebre aquestes cookie i seran rebutjades. En cas contrari, entenem que comptem amb el seu consentiment per a la seva instal·lació.

En els següents links, corresponents als navegadors més utilitzats, trobarà informació per a configurar el seu navegador de manera que les cookies siguin rebutjades:

- Internet Explorer Consulti també el suport de Microsoft o l'ajuda del navegador

- Firefox Consulti també el suport de Mozilla o l'ajuda del navegador

- Chrome Consulti també el suport de Google o l'ajuda del navegador

- Safari Consulti també el suport d'Apple o l'ajuda del navegador

- Opera Consulti també el suport de Opera o l'ajuda del navegador


8. DURADA I MODIFICACIÓ.

L'Entitat es reserva el dret de modificar el present Avís Legal quan sigui necessari a l'efecte d'adequar-se als canvis legislatius, de negoci i/o tecnològics. Els textos actualitzats seran vàlids i faran efecte des de la seva publicació en el Portal o, en el seu cas, una vegada notificats als Usuaris en els termes previstos en la referida notificació.

La vigència temporal d'aquest Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència els textos actualitzats.


9. COMUNICACIONS.

Qualsevol comunicació entre l'Entitat i l'Usuari, aquest haurà de dirigir-se a l'Entitat a través dels mitjans de contacte a dalt indicats, preferentment per via electrònica. En tot cas, i tret que la llei determini expressament una altra cosa, les comunicacions de l'Entitat cap a l'Usuari es realitzaran preferentment per via electrònica, utilitzant per a això les dades de contacte subministrats.

L'Usuari accepta expressament la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l'intercanvi d'informació i la remissió de comunicacions entre i/o amb l'Entitat.


10. LEGISLACIÓ APLICABLE.

El present Avís Legal i qualsevol relació que sorgeixi de la seva acceptació o es relacioni amb el mateix es regiran exclusivament per la legislació espanyola que resulti d'aplicació.

© 2020 UNITAT MEDICO QUIRÚRGICA AVANÇADA, S.L. Tots els drets reservats.UNITAT REMODELACIÓ CORPORAL

HOSPITAL QUIRÓN DEXEUS

Consulta i tractaments:

ES

AVÍS LEGAL

HOSPITAL QUIRON DEXEUS

Concertar visita

Demanar cita

UNITAT DE REMODELACIÓ CORPORAL

Consulta i tractaments

UNITAT DE REMODELACIÓ CORPORAL

HOSPITAL QUIRÓN DEXEUS

Consulta i tractaments:

Demanar cita

Telèfon directe:

932 032 371

HOSPITAL QUIRON DEXEUS

Concertar visita

Demanar cita

UNITAT DE REMODELACIÓ CORPORAL

Consulta i tractaments

Telèfon directe:

932 032 371

AVÍS LEGAL

Truqui al 932 032 371 i li donarem cita per una visita mèdica diagnòstica amb l'equip de la Unitat de Remodelació Corporal a l'Hospital Quirón Dexeus de Barcelona. 

Si ho prefereix, ompli el formulari i ens posarem en contacte amb vostè.